Reformatielezing: Een balans

Woensdag 22 Maart
aanvang 20.00
Ontmoetingshuis Vries
Brink 3, Vries

Reformatielezing

500 Jaar Reformatie. Een balans.
De Reformatie die Luther in gang heeft gezet, heeft een grote invloed (gehad?) op de cultuurfilosofische geschiedenis van Noordwest Europa. Tegenwoordig leven we in het tijdperk van de oecumene. Hoe kunnen we in dat licht de erfenis van de Reformatie van Luther waarderen.