95 stellingen

Zaterdag 23 September
aanvang 09.30
Koopmansplein
Koopmansplein, Assen

95 stellingen ter verbetering van de wereld

Luther wilde met zijn 95 stellingen een discussie op gang brengen over de gang van zaken binnen de kerk die toen nog in haar geheel onder het gezag van de paus van Rome stond. Die gedachtewisseling kwam met groot succes op gang. In het centrum van Assen zetten we iets van dat gesprek voort via een lichtkrant. Natuurlijk vragen we de burgemeester van Assen om een prikkelende eerste stelling, voegen daaraan de inmiddels uit verschillende hoeken (scholen, kerken, politieke partijen, maatschappelijke organisaties, ondernemers enz.) ontvangen stellingen toe en dagen voorbijgangers uit om ter plekke met nieuwe stellingen te komen.