Van oog tot Woord

Dinsdag 8 Augustus
aanvang 11.00
Jozefkerk
Collardslaan 2a, Assen

Tentoonstelling

Kerk in het licht van Gods Woord

Vanuit Groningen komt een expositie over de Reformatie in Noord Nederland. Voor de Reformatie werden in veel kerkgebouwen de verhalen uit de Bijbel via schilderijen, gebrandschilderde glas in loodramen en beelden getoond. Dat werd de 'biblia pauperum' ofwel armenbijbel genoemd. Veel mensen waren immers analfabeet of beheersten het Latijn, de taal van Bijbel en liturgie, niet. Nadat Luther in 1524 de tot dan toe slechts in het Latijn verkrijgbare Bijbel in het Duits had vertaald, volgden meer vertalingen in andere Europese talen. Mensen konden hierdoor zelf de Bijbel lezen en verstaan. Ook de komst van de boekdrukkunst in die tijd heeft bijgedragen aan de verspreiding en beschikbaarheid van de Heilige Schrift.

5 augustus t/m 19 augustus 2017.
Opening: zaterdag 5 augustus 14:30 uur, met inloop vanaf 14:00 uur.

Openingstijden: di t/m za van 11.00 - 16.00 uur. Ook te bekijken op zondag rondom de kerkdienst.