Eten en Tischrede

Donderdag 30 Maart
aanvang 17.30
De Bron
Einthovenstraat 28, Assen

"Het evangelie is als een zacht en koel briesje in de klamme zomerhitte...."

Eet, drink en luister naar de redevoeringen van Maarten Luther

Tischrede (tafelgesprekken)
"Het evangelie is als een zacht en koel briesje in de klamme zomerhitte...."
  Dit is zo maar een citaat uit een van de tafelgesprekken. Ze zijn genoteerd door de vele tijdelijke, inwonende kostgangers die allemaal aan de eettafel van de gastvrije familie Luther meeaten (vlees, brood) en meedronken (bier). Tijdens het eten werden er redevoeringen door Luther gehouden. Dit waren ernstige beschouwingen, persoonlijke ontboezemingen, pittige aforismen, maatschappelijk kritische en soms ook uitgesproken grappige uitspraken. De gesprekken aan tafel vinden plaats over een periode van vijftien jaar van 1531 tot 1546, het jaar van Luthers dood. De plaats van de tafelgesprekken was meestal de eettafel in de zogenaamde Lutherstube. De tafel en kamer zijn bewaard gebleven en kunnen nu nog bezichtigd worden in het binnenhof van de Augusteum te Wittenberg. Via publicaties van de tafelgesprekken krijgen we niet alleen een goed beeld van het leven van de late Luther en de zaken die hem op dat moment bezighouden, maar ook van de tijden hiervoor en de manier waarop hij die beleefd heeft.

Beleef ook de Tischreden van Luther
Donderdagavond 30 maart kunt u aanschuiven bij de Tischrede in De Bron (Einthovenstraat 28). De kookbrigades van de RK Parochie, De Opstandingskerk en De Bron zullen u een speciale driegangen maaltijd voorschotelen. Pastoraal medewerker Jaap Koopmans uit Eelde zal in de huid van Maarten Luther kruipen en een aantal redevoeringen houden. Tevens zal er muziek zijn en zullen we de avond afsluiten met een Lutherlied. 

U kunt er bij zijn, door u op te geven vóór maandag 27 maart. Er is ruimte voor maximaal 100 personen, wees er dus snel bij! De kosten voor deze avond bedragen 500 eurocent per persoon. U kunt zich opgeven bij Tjeert Poelman: mail@tjeertpoelman.nl (0592 340 695) of Rikie Venhuizen: arehil@home.nl (0592 346 899). De avond start om 17.30 uur en zal tot max. 20.30 uur duren. U bent van harte welkom!