Een storm van beelden

Zaterdag 17 Juni
aanvang 16.30
Adventskerk
Lindelaan 49, Assen

De vernieling op grote schaal door protestanten in/op rooms katholieke religieuze plaatsen van heiligenbeelden, andere objecten van religieuze kunst en van liturgische gebruiksvoorwerpen staat bekend als de 'beeldenstorm'. Dergelijke vernielingen vonden bijv. in 1522 te Wittenberg en later, in 1566 in de Nederlanden plaats. Als een gebaar van goede wil en handreiking naar de rooms katholieke zusters en broeders komen in de (protestantse) Adventskerk, Lindelaan Assen-oost religieuze beelden, schilderijen en liturgische gebruiksvoorwerpen te staan/hangen. Ieder kan inbrengen, graag voorzien van een kort  verhaal over de betekenis van het voorwerp voor haar of hem. En… het tentoongestelde wordt verzekerd. De opening is op zaterdagmiddag 17 juni om 16:30 uur en wordt verzorgd door Reint Wobbes, kenner van noordelijke kerken en kerkgeschiedenis en in velerlei opzicht betrokken bij de Stichting Oude Groninger kerken.

Lees hier een blog van de Katholieke Keukenprinses.