In 2017 wordt wereldwijd aandacht besteed aan het ontstaan van de Reformatie. In het algemeen wordt 31 oktober 1517 als beginmoment van die hervormingsbeweging aangehouden. Op deze 'Hervormingsdag' sloeg de Augustijner monnik Maarten Luther zijn 95 stellingen aan de deur van de slotkapel in Wittenberg. Deze hervormer, die steeds op zoek was naar een genadige God, kreeg veel aanhang in Duitsland en de Scandinavische landen.

In Zwitserland, Nederland, Frankrijk en Schotland volgden velen de in Genève werkzame hervormer Johannes Calvijn. De pastoor Ulrich Zwingli (de 'derde reformator') had wel grote invloed in delen van Zwitserland maar bracht geen kerkelijke beweging op gang.

In Groningen en Drenthe stonden al eerder geleerden als Wessel Gansfort en Rudolf Agricola aan de wieg van de Reformatie. Zij hadden nauw contact met de Moderne Devotie, een hervormingsbeweging rond Geert Grote in Deventer, die terugwilde naar de bron van de eerste christenen en ruimte vroeg voor het ontwikkelen van eigen talenten en geloofskeuzes.

In Drenthe ging de uit Eelde afkomstig priester Menso Alting een halve eeuw later over naar het Calvinisme, net zoals later vele andere Drentse pastoors en geestelijken deden. Alting ontwierp de Groninger Kerkorde die in 1602 tijdens de classicale vergadering in Assen werd aanvaard.

 

Volg 500 Na Luther