Activiteiten in Assen, Rolde en Vries
In Assen en Rolde is een werkgroep gevormd met vertegenwoordigers van de Protestantse Gemeente Assen, Gereformeerde Kerken vrijgemaakt Assen, de Protestantse Gemeente Rolde en de Rooms Katholieke Parochie Heilige Franciscus van Assisi in Assen, samen met de Rooms Katholieke Sint-Jacobusstatie in Rolde. De Protestantse Gemeente Vries sloot zich met enkele activiteiten aan. Er is in 2017 maandelijks gedurende het hele jaar in veel kerken een gevarieerd  programma dat u hieronder aantreft.

De werkgroep
De werkgroep die de activiteiten organiseert is op initiatief van ds Bert Altena, stadspredikant van de Protestantse Gemeente Assen, tevens predikant van de Protestantse gemeente Vries tot stand gekomen.

 

  • Ds Helene van Noord - PGA/Vredenoord-Adventskerk
  • Jenny Kloosterhuis - PGA/Hervormde Wijkgemeente–Jozefkerk
  • Liesbeth Mooij-Kemp - Prot. Gemeente Rolde-Jacobuskerk
  • ds Gert Meijer - GKv Assen zuid-De Kandelaar
  • Cor Koridon - Rooms Katholieke Jacobus-statie Rolde
  • Pastoor Koos Tolboom - RK parochie Assen-Roden-Zuidlaren & H. Franciscus van Assisi
  • ds Ernst Leeftink - GKv Assen Peelo-Het Noorderlicht
  • ds Peter van de Peppel - PGA/De Drieklank-De Bron
  • Reinder van der Molen - PGA/Vredenoord-Adventskerk
  • Tjeert Poelman - PGA/De Drieklank-De Bron

 

Samenroeper en contactpersoon is Reinder van der Molen: reinder.vandermolen@gmail.com

 

 

Volg 500 Na Luther